Komunikaty pylenia

Za  Allergen Research Center – Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych

 

Sezon pylenia 2020 – rozpoczęty  !!!

12.01.2020r – sezon pylenia roślin oficjalnie rozpoczęty. Pylenie leszczyny potwierdzone w pomiarach aerobiologicznych i obserwacjach fenologicznych (na razie okazy rosnące w nasłonecznionych lokalizacjach). W tym roku wcześniej niż zwykle rozpocznie się również pylenie olszy. 

 

Sezon pylenia 2019 trwa – sierpień – wrzesień !!!

Na przeważającym obszarze kraju pojawił się silnie uczulający pyłek ambrozji. Wraz z ocieplaniem klimatu w Polsce rejestrowanych jest coraz więcej stanowisk tego chwastu. Na Węgrzech, Słowacji, Ukrainie notowane są bardzo wysokie stężenia pyłku ambrozji. Część ziaren pyłku ambrozji rejestrowanych w stacjach pomiarowych OBAS pochodzi z transportu dalekiego z przemieszczającymi się masami powietrza, ale znaczna część jest wytwarzana przez rosnące w kraju okazy ambrozji. Alergeny pyłku ambrozji mają bardzo silne właściwości uczulające. Dodatkowo cały czas pyli bylica.

 

Sezon pylenia 2019 trwa – czerwiec !!!

 

Na praktycznie całym obszarze kraju intensywnie pylą trawy, szczaw i babki oraz zioła. 

Kwitnie rozpoczyna lipa.

Kończy kwitnienie żyto, pozostałości pyłku tego zboża unoszą się jeszcze w powietrzu i zwłaszcza w wietrzne dni utrudniają funkcjonowanie uczulonych na nie osób.

Z pyłkami w powietrzu unoszą się zarodniki grzybów pleśniowych – Alternaria, Cladosporium i Fusarium.

 

 

Sezon pylenia 2019 trwa – kwiecień !!!

 

Na przeważającym obszarze kraju intensywnie pyli brzoza. 

Kwitnie również : głóg, topola, mniszek lekarski, forsycja, drzewa owocowe.

Kończy kwitnienie wierzba.

 

 

Sezon pylenia 2019 rozpoczęty – luty !!!

 

Na przeważającym obszarze wzrosło stężenie pyłku leszczyny i olszy . Wiosenna pogoda sprawiła, że ruszyła wegetacja roślin. Jednak w już PIERWSZEJ DEKADZIE MARCA przewidywany jest powrót zimy, który może zahamować stężenie PYŁKU LESZCZYNY I OLSZY.

 

 

 

 

 

Sezon pylenia 2018 trwa  – październik !!!

Aktualizacja 15.10.2018

Wyjątkowo ciepły październik sprawia, że nadal pylą; ambrozja, bylica, komosa, pokrzywa i trawy. Pomimo, że w wysoko zlokalizowanych punktach pomiarowych notowane są pojedyncze ziarna pyłku roślin to lokalnie (np. w czasie prac w ogrodzie) ekspozycja na ziarna pyłku roślin może być wyższa.

 

Sezon pylenia 2018 trwa  – sierpień !!!

Aktualizacja 28.08.2018

 

Koniec sierpnia i wrzesień 2018 w aerobiologii.

Spadek stężenia bylicy i komosy.
Ambrozja – stężenia zmienne, zależne od kierunku wiatru (transport daleki ziaren pyłku) i lokalnej szaty roślinnej. Na zdjęciach ambrozja w Warszawie. 
Trawy stężenie bardzo niskie do niskiego. 
Zarodniki Alternaria bardzo wysokie (we wrześniu spadek).
Zarodniki Cladosporium bardzo wysokie.

 

 

Sezon pylenia 2018 trwa  – lipiec !!!

Aktualizacja 09.07.2018

W lipcu w powietrzu atmosferycznym dominować będą zarodniki grzybów mikroskopowych z rodzaju Cladosporium i Alternaria (silnie uczulające) oraz ziarna pyłku bylicy (silnie uczula), komosy i pokrzywy. W/w rośliny to pospolite chwasty, porastają nieużytki, rowy, a najwyższe stężenia notowane są na terenach podmiejskich. Stopniowo zmniejszać się będzie stężenie pyłku traw, jednak osoby silnie uczulone na alergeny pyłku tych pospolitych roślin nadal mogą odczuwać objawy alergiczne pod postacią; wodnistego kataru, kichania, swędzenia nosa i oczu, upośledzenia drożności nosa. W najbliższych tygodniach będą występowały znaczne różnice w stężeniu pyłku poszczególnych roślin w różnych regionach kraju. 

 

 

 

Sezon pylenia 2018 trwa  – maj !!!

 

Aktualizacja 27.05.2018

 

Sezon pylenia traw w pełni. W całym kraju wysokie i bardzo wysokie stężenie pyłku tych silnie uczulających roślin. W powietrzu unoszą się również alergeny pyłku bzu czarnego, babki, lipy, pokrzywy, szczawiu i zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria i Cladosporium. 

 

 

 

 

Aktualizacja 19.05.2018

Złe wiadomości dla osób uczulonych na alergeny pyłku traw. Wcześniej niż zwykle trawy wchodzą w szczytowy okres pylenia. Lokalnie już w najbliższym tygodniu (po 21 maja) przewidywane jest wysokie stężenie pyłku traw. Niestety nie oznacza to wcześniejszego końca sezonu. Przez najbliższe 2 miesiące omijajcie nieskoszone trawniki. A może warto wymusić na administratorze terenu skoszenie trawnika.

 

 

Aktualizacja 07.05.2018

W powietrzu dominuje pyłek sosny. Żółty osad na samochodach, parapetach i na liściach to pyłek sosny. Po opadach deszczu będzie widoczny w formie żółtego osadu na brzegach kałuż. Na szczęście pyłek sosny nie uczula, ale może drażnić błonę śluzową nosa i spojówki oczu i potęgować objawy alergiczne wywołane przez inne alergeny. A trawy – najsilniejszy alergen – już rozpoczynają pylenia.

 

 

 

Sezon pylenia 2018 trwa  – kwiecień !!!

Aktualizacja 26.04.2018

Silnie uczulającej pyłek brzozy obecny będzie w powietrzu w coraz niższym stężeniu i w najbliższych dniach nie przekroczy już wartości średnich. Wysokie natomiast będzie stężenie intensywnie pylącego dębu. Koncentracja pyłku buka spodziewana jest na poziomie niskim, a wierzby i jesionu, bardzo niskim. Sezon pylenia grabu, klonu i topoli zakończył się.

Grzyby Cladosporium – stężenie zarodników na poziomie średnim.

 

 

Aktualizacja 16.04.2018

W najbliższych dniach w całym regionie towarzyszyło nam będzie intensywne pylenie brzozy, której alergeny są najczęstszą przyczyną pyłkowicy w miesiącach wiosennych . W bardzo wysokim stężeniu w powietrzu obecny będzie również pyłek grabu i jesionu. W stężeniu średnim spodziewany jest pyłek topoli, a w niskim, pyłek wiązu, wierzby i klonu.

Zakończyło się pylenie olszy i cisu.

 

 

 

 

Sezon pylenia 2018 rozpoczęty – marzec !!!

Aktualizacja 20.03.2018

Szczyt pylenia olszy

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja 04.03.2018

Na przeważającym obszarze kraju średnie stężenie pyłku leszczyny odnotowaliśmy już na przełomie stycznia i lutego. W lutym silne mrozy zatrzymały wegetację roślin. Jednak w już PIERWSZEJ DEKADZIE MARCA przewidywany jest gwałtowny wzrost stężenia PYŁKU LESZCZYNY I OLSZY.