test na wirusy

Test na obecność wirusów

1. Coxsackie – wirusy Kozackiego
2. Cytomegalovirus / CMV – wirus cytomegalii
3. Epstein-Barr Virus / EBV
4. Hepatitis A / HAV– wirus zapalenia wątroby A
5. Hepatitis B / HBV– wirus zapalenie wątroby B
6. Hepatitis C / HCV– wirus zapalenie wątroby C
7. Herpes Simplex Type 1 /HSV– wirus opryszczki typu 1
8. Herpes Simplex Type 2 / HSV– wirus opryszczki 2
9. Herpes Zoster– półpasiec
10. Human Immunodeficiency Virus / HIV
11. Influenza– wirus grypy
12. Measles Virus– odra
13. Mumps Virus– wirus świnki
14. Papilloma Human Virus / HPV– wirus brodawczaka ludzkiego
15. Polio Virus– choroba Heinego-Medina
16. Respiratory Syncytial Virus / RSV
17. Rubella Virus / German Measles Virus– różyczka
18. Smallpox Virus– wirus ospy czarnej
19. Varicella Zoster– wirus ospy wietrznej
20. Yellow Fever Virus– wirus żółtej febry
21. Parvovirus– rumień zakaźny
22. Adenovirus– wirus grypowy
23. Astrovirus
24. Avian Influenza Virus / H5N1– ptasia grypa
25. Borna Virus– wirus tropikalny
26. Coronavirus
27. Dengue Fever– wirus denga
28. Ebola Virus– wirus Ebola
29. Echovirus
30. Enterovirus
31. GB Virus C/GBV-C– wirus zapal. wątroby typu G
32. Hepatitis D– wirus zapalenia wątroby typu D
33. Hepatitis E– wirus zapalenia wątroby typu E
34. Human T-Lymphotropic Virus Type 1 /HTLV-I– wirus białaczki typu T 1
35 Human T-Lymphotropic Virus Type 2 / HTLV-2 – wirus białaczki typu T 2
36. Japanese Encephalitis Virus–japońskie zapal. mózgu

37. Norovirus / Norwalk Virus Parainfluenza Virus 1– wirus grypy 1
39. Parainfluenza Virus 2– wirus grypy 2
40. Parainfluenza Virus 3– wirus grypy 3
41. Parainfluenza Virus 4– wirus grypy 4
42. Rhinovirus
43. Rotavirus– wirusy rota
44. Severe Acute Respiratory Syndrome Virus / SARS– zespół ciężkiej, niewydolności oddech.
45. Swine Flu Virus / Swine Influenza Virus / H1N1 Virus– świńska grypa
46. West Nile Virus– gorączka zachodniego Nilu
47. BK Virus
48. California Encephalitis Virus–kalifornijski  zapalenie mózgu
49. Colorado Tick Fever Virus /CTFV– wirus kleszczowej gorączki Kolorado
50. Cowpox– ospa krowia
51. Eastern Equine Encephalitis Virus /EEE– wschodnie końskie zapalenie mózgu
52. Everglades Virus
53. Hantavirus– gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym
54. Human Foamy Virus
55. Human Herpes Virus 6– HPV 6
56. Human Herpes Virus 8 /HHV-8– w mięsaka Kaposiego
58. La Crosse Virus
59. Lassa Virus / Lassa Fever Virus
60. Lymphocytic Choriomeningitis Virus (LCMV) limfocytarne zapal.splotu naczyniówkowego i opon mózgowych
61. Murray Valley Encephalitis Virus– zapalenie mózgu doliny Murray
62. Puumala Virus
63. Rift Valley Fever Virus– gorączka doliny Rift
64. Ross River Virus
65. Simian Virus 40– wywołuje białaczkę
66. Sindbis Virus
67. Tick-Borne Encephalitis Virus– kleszczowe zap.mózgu
68. Chikungunya Virus
69. Herpes Virus 7
70. Parvovirus B19
71. Zika Virus– gorączka odkleszczowa