Patogeny – czynniki wywołujące chorobę ludzi, zwierząt i roślin w wyniku zaburzenia metabolizmu. Wyróżnia się następujące typy patogenów: biologiczne (pasożyty, bakterie, wirusy, grzyby); chemiczne (toksyczne związki chemiczne, metale ciężkie itp.).

Każda substancja i dlatego każda komórka, każda część ciała, ale także patogeny i alergeny emitują energię, która ma bardzo szczególny charakter typowej długości fali lub częstotliwości całkowicie indywidualnej. Jest to także określane jako wzorzec częstotliwości.

 

Aby skutecznie usunąć  patogen, niezbędne jest precyzyjne określenie jego obecności, czyli znalezienie go w organizmie po wzorcu częstotliwości. Służą do tego testy diagnostyczne, które podobnie jak testy alergiczne są bezbolesne i bezinwazyjne. Precyzyjne określenie patogenów biologicznych pozwala na dobranie określonej terapii leczniczej  lub zaproponowanie innych metod ich zwalczania np. ziołolecznictwo, chemioterapia itp.

Do określania obecności patogenów w organizmie służą:

Do usuwania patogenów chemicznych służą terapie lecznicze oczyszczające lub ziołowe.