Odczulanie

JEST CAŁKOWICIE BEZBOLESNE I BEZINWAZYJNE !!!

Istotnym składnikiem skutecznego usuwania alergii jest tzw. wyrównanie energii. Pod pojęciem tym rozumie się przywrócenie równowagi pomiędzy yin i yang, usunięcie blokad oraz zredukowanie lub eliminację biofizykalnych czynników zaburzających. Nierzadko pod wpływem odpowiednio przeprowadzonej BRT wraca tolerancja organizmu na wcześniej obciążającą substancję. Często leczenie musi poprzedzać karencja alergenu.
Dr Peter Schumacher (Innsbruck) stworzył model terapii alergologicznej, pod wpływem której zostają wyłączone reakcje alergiczne i możliwy staje się kontakt z alergenem bez szkodliwych następstw, o ile alergen został wcześniej rozpoznany a przed rozpoczęciem terapii przeprowadzono ok. 3-tygodniową karencję. Model ten usprawnił dr Th. Klein (Ditzingen), wprowadzając odpowiednie ustawienia aparatu i kroki terapeutyczne, co umożliwiło wygaszanie alergii bez konieczności utrzymywania karencji oraz znacznie skróciło czas trwania leczenia.


BRT nie można traktować jako panaceum. Zawsze sensownym i koniecznym krokiem jest usunięcie czynników zaburzających wywołujących chorobę czy też nakłonienie pacjenta do zmiany przyzwyczajeń. W przeciwnym razie często nie wystarcza samo przeprowadzenie BRT, by osiągnąć trwały sukces terapeutyczny. Z drugiej strony jednak niemal nie istnieją choroby czy dolegliwości, w przypadku których zastosowanie BRT nie przynosi efektów. Często obserwuje się, że BRT stanowi istotne uzupełnienie czy też wzmacnia działanie innych metod leczenia. Tak więc BRT może być stosowana jako główna metoda terapeutyczna albo uzupełniająca inną formę leczenia.
Doskonałe efekty osiągane są w zwalczaniu metodą biorezonansową takich chorób alergicznych jak: wszelkiego rodzaju alergie pokarmowe, alergie inhalacyjne, astma oskrzelowa, katar sienny, atopowe zapalenie skóry, alergie na jady owadów, pokrzywki, grzybice jelit.
Uwaga : U kilku procent pacjentów terapia może być efektywna już po pierwszej wizycie, ale skuteczność terapii nie jest gwarantowana w każdym przypadku.