test na pasożyty

Test obciążeniowy na pasożyty

1.  Ancylostoma Caninum – tęgoryjec psi
2.  Ancylostoma, Egg- tęgoryjec psi jaja
3.  Ancylostoma, Female- tęgoryjec psi, os. żeński
4.  Ascaris, Female- glista ludzka, os. żeński
5.  Ascaris, Maleglista ludzka, os. męski
6. Cimexpluskwa
7. Clonorchis Sinensisprzywra wątroby
8. Culex Imago, Femalerodz. komarów,os. żeński
9. Dipylidium, Scolex Mature & Gravid   Proglottides

tasiemiec psi, osobnik dojrzały i znoszący jaja

10. Echinococcus Granulosustasiemiec bąblowcowy
11. Enterobius Vermicularisowsik ludzki
12. Fasciolaprzywra wątrobowa
13. Fasciola, Cercariaprzywra wątrobowa, cerkarie
14. Fasciola, Eggprzywra wątrobowa, jaja
15. Fasciola, Rediaprzywra wątrobowa, larwy
16. Necator Americanus, Eggstęgoryjec, jaja
17.  Onchocerca Volvulus– nicień (ukł.chłonny,tk łączna)
18. Paragonimus Westermani,Eggs– przywra płucna, jaja
19. Pediculus Humanus Capitis– wesz ludzka
20. Schistosoma Mansoni, Adult Female– przywra krwi,os.dojrzały żeński
21. Schistosoma Mansoni, Cercariae– przywra krwi
22. Schistosoma Mansoni, Egg– przywra krwi,jaja
23. Schistosoma Mansoni, Miracidia– przywra krwi,lar.
24. Taenia, Scolex– tasiemiec
25. Taenia, Scolex Immature, Mature & Gravid Proglottids– tasiemiec niedojrzały oraz znoszący jaja

26. Trichinella Spiralis, Encysted Larvae– włosień kręty
27. Trichinella Spiralis,Female– włosień kręty, os. żeński
28. Trichinella Spiralis,Male– włosień kręty, os. męski
29. Trichuris Trichiura– włosogłówka
30. Trichuris Trichiura,Egg– włosogłówka, jajo

31. Xenopsylla Cheopsis– pchła szczurza
32. Amblyomma Americanum– gatunek kleszcza
33. Ancylostoma Braziliense– tęgoryjec (psy, koty)
34. Ancylostoma Duodenale, Male– tęgoryjec dwunastnicy, os. męski
35. Ascaris Lumbricoides, Eggs- glista ludzka, jaja
36. Blastocystis Hominis- pierwotniak ukł.pokarm
37. Chilomastix  Mesnili, Cysts– torbiele
38. Chilomastix Mesnili, Trophozoites– trofozoity
39. Clonorchis Sinensis, Eggs– przywra wątroby, jaja
40. Ctenocephalides Felis, Adult– pchła kocie, os. doros
41. Dermacentor Andersoni, Nymph–  kleszcz, niedoj
42. Dermacentor Variabilis, Male– kleszcz, os. męski
43. Dientamoeba Fragilis– pasożyt prz. pokarmowego
44. Diphyllobothrium, Eggs–bruzdogłowiec szeroki,jaj
45. Dirofilaria Immitis– nicień przenoszony przez komary (także psy i koty)
46. Endolimax Nana, Cyst– pasożyt (jelita), torbiel
47. Enterobius Vermicularis, Eggs– owsik ludzki, jaja
48. Fasciolopsis Buski, Eggs– przywra jelitowa, jaja
49. Hymenolepis Nana / Vampirolepis Nana, Eggs– tasiemiec karłowaty, jaja
50. Isospora, Oocysts– pasożyt (biegunki) torbiele
51. Necator Americanus, Adult–gat.tęgoryjca,os. dojrz
52. Necator Americanus, Infective Larvae-tęgor.larwy
53. Paragonimus Westermanii– gatunek przywry
54. Paragonimus Westermanii, Cercaria– gat.przywry

55. Paragonimus Westermanii, Metacercaria– przywry
56. Paragonimus Westermanii, Redia– przywry
57. Pulex Irritans, Adult– pchła ludzka, osobnik dojrzały
58. Sarcoptes Scabiel– świerzbowiec ludzki
59. Schistosoma Haematobium,Eggs–przywra krwi,jaj
60. Schistosoma Haematobium, Female-przywra krwi os.żeński

61. Schistosoma Japonicum, Eggs– przywra japońska, jaja
62. Schistosoma Japonicum, Male– przywra japońska, os. męski
63. Schistisoma Mansoni, Male– przywra, osobnik męski
64. Strongyloides Parasitic, Female– węgorek jelitowy, os. żeński
65. Strongyloides, Larvae– węgorek jelitowy, larwy
66. Toxocara, Eggs– glista psia (psy, koty, człowiek jest przypadkowym żywicielem), jaja
67. Ancylostoma Duodenale, Eggs– tęgoryjec dwunastnicy, jaja
68. Brugia Malayi / Brugian Filariasis, Microfilaria– nicienie występujące w Azji, wczesne stadium mikrofilaria
69. Capillaria Hepatica / Hepaticola Hepatica Eggs– nicienie występujące przede wszystkim w wątrobie, jaja
70. Dicrocoelium Dendriticum / Sheep Liver Fluke– motylica wątrobowa – pasożytnicza przywra, żyje w drogach żółciowych
71. Diphyllobothrium Latum,Immature Proglottid– bruzdogłowiec szeroki – rodzaj tasiemca, niedojrzały osobnik/proglotoid – segment tasiemca
72. Diphyllobothrium Latum,Mature Proglottid– bruzdogłowiec szeroki – dojrzały proglotoid
73. Dipylidium Caninum, Eggs– tasiemiec psi, jaja
74. Dipylidium Caninum, Immature Proglottid – tasiemiec psi, niedojrzały proglotoid
75. Dipylidium Caninum, Mature Proglottid– tasiemiec psi, dojrzały proglotoid
76. Dirofilaria Immitis, Microfilariae – nicień przenoszony przez komary, mikrofilarie
77. Echinococcus Granulosus / Hydatid Worm, Cyst– tasiemiec bąblowcowy, cysty
78. Fasciola Hepatica / Common Liver Fluke,Eggs– motylica wątrobowa, jaja
79. Hymenolepis Nana / Vampirolepis Nana / Dwarf Tapeworm– tasiemiec karłowaty

80. Loa Loa / Eye Worm– nicień często występuje w Afryce -gałka oczna
81. Macracanthorhynchus Hirudinaceus, Eggs– pasożyt kolcogłowy, jaja
82. Macracanthorhynchus Hirudinaceus, Eggs– nicienie, przenoszone przez muszki
83. Schistosoma Japonicum, Cercaria– przywra japońska, cerkarie
84. Schistosoma Japonicum, Female– przywra japońska, osobnik żeński
85. Schistosoma Japonicum, Miracidium– przywra japońska, miracidium / I etap rozwoju po wylęgu

86. Schistosoma Japonicum, Sporocyst– przywra japońska, sporocyst / II etap rozwoju po miracidium /
87. Schistosoma Mansoni, Male– przywra, osobnik męski
88. Spirometra Mansoni, Egg– rodzaj tasiemca, jaja
89. Spirometra Mansoni, Immature Proglottid– rodzaj tasiemca, niedojrzały osobnik
90. Spirometra Mansoni, Mature Proglottid – rodzaj tasiemca, dojrzaly osobnik

91. Taenia Saginata / Beef Tapeworm,Immature Proglottid– tasiemiec nieuzbrojony, niedojrzały osobnik
92. Taenia Solium / Pork Tapeworm, Eggs– tasiemiec uzbrojony, jaja
93. Toxocara Canis / Dog Roundworm– glista psia
94. Tunga Penetrans / Chigoe Flea / Jigger– pchła piaskowa

 

Bonus:

95. Paragonimus Westermanii – przywra

96. Plasmodium – zarodziec (pierwotniak, malaria)

97. Metagonimus yokogawai – przywra

98. Wuchereria bancrofti – nitkowiec ludzki (filaria, nicień – Ameryka Południowa)

99. Toxocara cati – glista kocia (nicień)

100. Demodex folliculorum – nużeniec ludzki (nicień)